สำหรับวิสหกิจขนาดเล็กถึงกลางแล้ว คงเคยพิจารณาถึงปัญหาการนำเข้า-ส่งออก เช่น ภาษาในการสื่อสาร ข้อมูลข่าวจัดซื้อ ขั้นตอนการส่งออก เงินทุน บุคลากร ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เราจึงสร้างเว็บไซต์การจัดซื้ออาเซียนขึ้นมา ซึ่งเป็นเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์สากลในรูปแบบ B2M เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิตในอาเซียน 
     จุดเด่งของเว็บไซต์การจัดซื้ออาเซียนคือ 
1.แก้ไขปัญหาเรื่องภาษา โดยสร้างเว็บไซต์ในเวอร์ชัน 9 ภาษา และมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ 11 ภาษาของประเทศในอาเซียน
2. โปรแกรมสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่เว็บไซต์การจัดซื้ออาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาภาษาขณะที่สื่นสารกัน
3.แต่ละวิสาหกิจที่เข้าร่วมเว็บไซต์การจัดซื้ออาเซียนล้วนเป็นผู้ผลิตโดยตรง ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าในราคาส่งจากโรงงานจริงๆ แถมยังได้รับรองคุณภาพของสินค้า
4.ให้บริการนำเข้าส่งออก
5.ไม่มีค่าสมัครรายปี

ดังนั้น ไม่ว่าท่านเป็นผู้จัดซื้อ หรือผู้ผลิต ต่างก็ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของตน 
รีบไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์การจัดซื้ออาเซียนกันเลยค่ะ !!
http://th.asean1688.com

Comment

Comment:

Tweet